MİRAS HUKUKU

Miras, genellikle problem olan hukuk konularının başında gelmektedir. Ölen veya kayıp olan bir kişinin geride kalan mal varlığının paylaşımını düzenleyen hukuka ise miras hukuku denmektedir. Miras hukuku ülkemizde medeni kanunun içerisinde yer almaktadır. Özellikle büyük bir mal varlığının kalması durumunda, paylaşımlar genellikle daha problemli gerçekleşmekte ve mahkemelere intikal etmektedir.

Miras Hukukunu İlgilendiren Davalar Nelerdir?

Miras hukuku içinde değişik dava çeşitleri mevcuttur ve bu davaların tümünde deneyimli ve profesyonel hizmet vermekteyiz. Miras hukukunun kapsamında bulunan dava çeşitleri şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Veraset ilamı
  • Terekenin tespit davası
  • Ortaklığın giderilmesi davası
  • Tasarrufun iptali davası
  • Tenkis davası
  • Denkleştirme davası
  • Mirastan mal kaçırılması ile ilgili davalar
  • Miras nedeni ile istihkak davası
  • Muris muvazaası davaları
  • Çekişmesiz yargı işlemleri sonucu oluşan miras davaları

MİRAS HUKUKU