HUKUKİ GÜNCEL YAZILAR

KARAR ÖZETİ -Estetik ameliyat gerçekleştirilmesine dair sözleşme, eser sözleşmesi niteliğindedir ve davalı doktor olan yüklenicinin, ameliyat öncesi muhtemelen hasıl olabilecek sonuç ve komplikasyonlar hakkında hastasını

Devamını Oku »

KARAR ÖZETİ -Davacı hastaya, internet sitesinden hastalıkla ilgili veyahut ameliyatın riskleriyle ilgili araştırma yapma yükümlülüğü yüklenemez. – Asgari düzeyde dahi tereddüt varsa, bunu doğuran duruma

Devamını Oku »

KARAR ÖZETİ – Ortaya çıkan hasarın komplikasyon olması aydınlatma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı gibi hastanın komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmesi aydınlatma yükümlülüğünün bir gereğidir. -”Tiroidektomi İzin Formu”nun incelenmesi

Devamını Oku »

KARAR ÖZETİ – Hastanın imzasının bulunduğu “Ameliyatlar ve Girişimsel İşlemler İçin Bilgilendirilmiş Onam Formu”nda önerilen tedavi yönteminin başarı şansı ve süresi, bu yöntemin hastanın sağlığı

Devamını Oku »

KARAR ÖZETİ – Vekil, vekalet görevine konu işi görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın, yaptığı iş

Devamını Oku »

KARAR ÖZETİ -Mahkemece verilen ilk hüküm sadece davalı kadın tarafından temyiz edildiği için bozma sonrasında yapılan yargılamada, kazanılmış haklar dikkate alınarak davalı kadına daha önce

Devamını Oku »

KARAR ÖZETİ – Davacı erkeğin kadına ağır hakaretler ettiği, kapıyı kilitleyerek kadını eve almadığı, kadına telefonda ithamlarda bulunduğu durumda; davalı kadının ise sosyal medya hesaplarında

Devamını Oku »

KARAR ÖZETİ – Nişan hediyelerinin iadesini isteyen davacının yakınları tarafından nişan sırasında takılan hediyelere ilişkin temlik sözleşmeleri ile davacının, temlik alan sıfatıyla dava hakkını kazanmış

Devamını Oku »

KARAR ÖZETİ -Davacı işçinin ve iş arkadaşının aynı tarihte aynı doktordan,aynı sebeple rapor aldıkları ve arkadaşının sosyal medya hesabından raporlu olduğu gün davacı işçi ile

Devamını Oku »

KARAR ÖZETİ -İşçinin, sosyal medya hesabı üzerinden 15 temmuz darbe girişimini açıkça destekler nitelikte ve bu darbe girişimine karşı vatandaşın direnişini küçümser nitelikte hakaret içeren

Devamını Oku »